پرستاری در منزل ایرانیان طوس آماده ارائه خدمات پرستاری شبانه روزی 

اطلاعات تماس

تهران، شادمان

خدمات پرستاری کودک در منزل

خدمات پرستاری کودک در منزل در طول مسیر زندگی گاه به دلیل شرایط و یا اتفاق هایی که در بستر زندگی رخ می دهند والدین نیاز پیدا می کنند که یک نفر در کنار آن ها باشد و در زمینه ی مراقبت از کودکان به آن ها کمک نماید،شرایطی مانند بیماری فرزند،اشتغال والدین و نبود […]

Call Now Button